all study materials

all study materials

Monday, 27 June 2011

10th క్లాసు

హాయ్  నా పేరు శేకర్ ఇది   రియల్  గ  జరిగింది  ..నేను  10th చదువుతున్నాను .మా  క్లాసు  లో  22 మెంబెర్స్  వున్నాము . 11 మంది  అమ్మైలు .11 మంది  అబ్బైలు .నేను  చలబగాచాదివేవాడిని .మంచి  హిఘ్ట్  కలర్ .క్లాసు  లో  11 మందిలో  దేవి  అంటే  నాకు  చాల  ఇష్టం .మేము  8th క్లాసు  నించి  చాల  closs గావుందేవల్లము .10th పబ్లిక్  ఎగ్జామ్స్  1 మొంత్  వుండగా  నైట్  tutions   మొదలయ్యీ .ఈవెనింగ్  6pmto6.30am వరకు .అప్పటివరకు  చూసుకోవడం  ముద్దులు  పెట్టుకోవడం  అంటే .కానీ  tutions   స్టార్ట్  ఏనప్పటినుంచి  start the game.ఒకరోజు  8oclock టైం  లో  డిన్నర్ కి    ఇంటికి  వెళ్ళాడు . అపుడు  నేను  డిన్నర్  చేసి  రూం  బయట  వరండాలో  నిలుచున్నా . ఎప్పుడువచిన్దోకని  వెనుక  నిలబడివుంది .చుస్తే  దేవి .ఎఅమిటి  అని  అడిగేలోపే  న  చెయ్    పట్టుకుని  పక్క  రూం  లోకి  లక్కు  పోయింది .మొదటిసారిగా  పెదవులు  కలిపి  నాలుకతో  తననోటిలో  మదురమైన  కన్య  తెనేజుర్రుకున్నాము .eee అనుభవం  మాకు  మొదటిది  .. తరువాత  ఒక  రోజు  సండే టీచర్    అనారోగ్యంతో  ఒనె  hour లో  వెళ్లిపోయాడు  .నేను  క్లాసు  చుసుకునేవాడిని .night 10కి అందరు    నిద్రపోయారు .అమ్మయిలు  ఒక  రూం  లో  .. అబ్బాయి  లు  ఒక  రూం   లో  పడుకు  ఉన్నాము  .నేను  అందరు  పడుకున్నరోలేదో  చేఅకింగ్  కి  వచాను . రూం  ముందు  నించి  వేలు  తుంటే  గాజులచప్పుడు  వినిపించింది   చుస్తే దేవి  .ఫివేమినిత్స్  ముద్దులుతో  సరిపుచము .నిలబడి   గట్టిగ  హత్తుకుని  నోటిలోనోరుపెట్టి  తన  పిర్రాల్ని  గట్టిగ  లచిన  న  మోద్దకి  తగిలేలో  అడిముకున్తుటీ .అబ్బబ  చెప్పడానికి  మాటలు  చాలవు  అంట  సమ్మగా  వుంటుంది . అలముద్దుపెట్టుకుంటూ  తన  చేతిలో  న  మోద్దని   పెట్టాను .తను  మోద్దని  ముందుకి  వెన్నకి  అడిస్తుంటే  నేను   లంగాని  పైకి  లేపి  underver   మీద  చేయి  వేసి  గట్టిగ  అడిమాను .. అబ్బ  అంటూ  దేవి  మూలుగులు  ..దానితో  నాకు  ఇంక  ఎక్కు  va ఆవేశం  వచ్చి  అలాగే  దేవి  ని  గోడ  కు  ఆనించి   .తన  డ్రాయర్   పక్కగా  మోడ్దని  తన  పుఉకు  లో  పెట్టి  గట్టిగ  ఒక్క  తోపు  తోసా . దేవి  అమ్మ  అబ్బ  అంటూ  అరవడం  మొదలెట్టింది  పుకులో  సగం  దూరింది  అంటే  .దేవి  దేవి  అంటూ  ఫ్రెండ్  కవిత  .వచేసింది  అంటే  ఒక్క  సరిగా .గుండె  ఆగినంత  పని అయింది వెంటనే  ఇద్దరం    సర్దుకుని  రూం  కి  వేల్లిపోయము .తరువాతరోజు  నించి  బయం   కవిత  ఎవ్వరి  కైనా  చెప్పిందేమో  అని .అల  six డేస్  జరిగాయి . ఒక  రోజు  క్లాసు  అందరం  ఒక  చెట్టు  కింద  కుర్చుని  చదువు  కుంటున్నాము . దేవి  నేను  దూరం  గ  కుర్చుని  వున్నాము . కవి  నాకు  అపో  గ  కూర్చుంది   .అర  గంట  తరవాత  చిన్నగా  గాలి   దుమ్ము  లేచింది . అపుడు  కవి  ని  చూసి  stun   aie పోయాను .ఎందుకో  తెలుసా .school ఉనిఫోరం  లంగా   జాకెట్ . లంగా  మోకాళ్ళ  వరకువుంటుంది . ఆరోజు  కవి  డ్రాయర్  వేసుకోలేదు .ఆగాలికి  లంగా  పైకి  లేచింది  లంగా  లోపల  కవిత  పూకు  వచ్చిరని    ఆతులతో  నాకు  క్లియర్  గ  కనిపించింది .కవి   గమనించి  సర్డుకున్నది .ఆరోజునించి  నేను  ఇష్టపడ్డ  దేవి  కన్నా  కవి  పూకు  అక్కువగా  గుర్తుకువస్తుంది
ఇంకా వుంది !  

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...